Official website of Bulgarian Individual Championship (Women) 2010, Dupnitsa, Bulgaria, 08 - 17.04.2010

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Р Е Г Л А М Е Н Т
НА 59-ТО ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО
ПО ШАХМАТ ЗА ЖЕНИ – ФИНАЛ,
08–17.04.2010 г., ДУПНИЦА

1. ОРГАНИЗАТОР: Българската федерация по шахмат, община град Дупница със съдействието на ШК “Капабланка” - Дупница.

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Да излъчи Държавната шампионка за 2010 г.

3. ДАТА И МЯСТО: Първенството се провежда от 8 до 17.04.2010 г. в панорамната зала на община Дупница

4. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Първенството се провежда по кръговата система - всеки срещу всеки в 11 кръга.

5. КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА: Контролата за игра е 90 минути за 40 хода и 30 минути на състезателка за завършване на партията с допълнително време още от първия ход по 30 секунди преди всеки изигран ход.

6. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ: Времето за игра ще се измерва с електронни шахматни часовници DGT XL.

7. УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат следните 12 състезателки:
Звание Състезател ЕЛО ФИДЕ ЕЛО БФШ Клуб
1 гм Войска Маргарита 2320 2343 “Локомотив”- Пловдив
2 мм Генова Любка 2277 2254 “Локомотив”- София
3 мм Николова Адриана 2348 2323
4 мм Йорданова Светла 2140 2206 “Г. Даскалов” - Варна
5 мм Виденова Ива 2258 2274 “Локомотив” -Пловдив
6 мм Раева Елица 2238 2277 “Пристис” - Русе
7 мм Гочева Румяна 2164 2194 ЦСКА - София
8 Бедникова Стефи 2113 2149 “Капабланка”- Дупница
9 Сиркова Дарена 2084 2115 “Локомотив 2000”- Пловдив
10 Миланова Мария - 1916 “Шумен 2005”-Шумен
11 Галунова Цвета 1984 2079 “Виктори”-Благоевград
12 Иванова Симонета 1816 1991 “М.Тал”- Червен бряг

8. ПРОГРАМА:
Дата Месец Ден Час Кръг
08 април четвъртък 11:00 Техническа конференция
08 април четвъртък 14:00 І
09 април петък 14:00 ІІ
10 април събота 14:00 ІІІ
11 април неделя 14:00 ІV
12 април понеделник 09:00 V
12 април понеделник 15:30 VІ
13 април вторник 14:00 VІІ
14 април сряда 14:00 VІІІ
15 април четвъртък 14:00 ІХ
16 април петък 14:00 Х
17 април събота 11:00 ХІ
17 април 17:00 Закриване и награждаване
Главният съдия, при необходимост и след консултации с БФ Шахмат и домакините, може да направи промяна в предварителната програма, за което състезателките следва да бъдат предварително уведомени.

9. КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от:
• Броя на спечелените точки.
В случай на равенство, се прилагат следните допълнителни показатели за определяне на по-предно място:
• Резултати от срещите между състезателките от същата точкова група.
• Система Койя (Броят на точките спечелени срещу всички състезателки, които имат 50 % или повече от възможните точки). Не се прилага разширената система Койя.
• Зонеборн-Бергер (Сумата от точките на противничките, срещу които състезателката е спечелила, плюс половината от точките на противничките, с които е завършила реми).
• По-голям брой победи.
• Ниво на постижение (performance).
Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма „Swiss Manager”.

10. ВАЛИДНОСТ НА ПЪРВЕНСТВОТО: Първенството е валидно за международен и български рейтинг и има квалификационно значение.
Среден коефициент на турнира (ФИДЕ) за нуждите за покриване на звания – 2133.
Турнирът е от 4 ж – категория
Норма за международен гросмайстор за жени – няма, поради липса на достатъчен брой участнички със звание WGM.
Норма за международен майстор за жени – в зависимост от средния рейтинг на съперничките .(За нуждите за покриване на норма рейтингът на Мария Миланова ще се изчислява , като 1850 ).
Възможно е да бъдат покрити норми от по-малък брой партии при наличие на достатъчен брой противнички с международни звания (за норма от 9 или 10 партии са необходими 5 противнички с международно звание).

11. НАГРАДИ:
11.1. Класиралите се на първо, второ и трето място получават съответно златен, сребърен и бронзов медал.
11.2. Победителката получава купа на шампионка на България за 2010 год.
11.3. Допълнителни парични награди:
І място – 1200 лв., ІІ място – 1000 лв., ІІІ място – 700 лв.,
ІV място – 500 лв., V място – 350 лв., VІ място – 300 лв.
При равенство в точките, наградите не се делят, а се дават в зависимост от допълнителните показатели.
11.4. Класиралите се от VІІ до ХІІ място получават по 50 лв. за спечелена точка.

12. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО:
Турнирът се ръководи от следния съдийски състав:
Главен съдия – Венцислав Инкьов , съдия на ФИДЕ.
Зам. главен съдия – Георги Бедников, съдия републиканска категория
Решенията на съдийското ръководство са задължителни, но могат да бъдат обжалвани пред Турнирния комитет в състав:
Председател: Маргарита Войска;
членове: Светла Йорданова и Ива Виденова;
резерви: Румяна Гочева и Адриана Николова
Контестации се подават не по-късно от 1 час след съдийското решение, придружени от такса в размер на 50 (петдесет) лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай, че контестацията бъде уважена, сумата се връща на състезателката. В случай, че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФ Шахмат
МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ: Медицинско лице е осигурено.

13. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
14.1. Всички състезателки са длъжни да спазват Правилника на шахматната игра и настоящия Регламент и да изиграят своите партии в духа на “феър плей” (fair play).
14.2. Главният съдия съобщава наближаването на старта на всеки кръг пет минути преди началото на кръга, съгласно програмата по регламента на състезанието.
При обявяването на началото на кръга от главния съдия, всяка състезателка, която не се е явила пред шахматната си дъска, ще загуби служебно партията си незабавно.
Ако и двете състезателки не са се явили пред шахматната дъска при обявяването на началото на кръга и двете ще загубят служебно партията си.
14.3. Не се разрешават ремита преди завършването на 30-я ход на черните.
Изключение от това правило се прави за реми по чл. 9.2 от Правилника на шахмата на ФИДЕ, при условие че партията се е играла нормално, без демонстративно предварително съгласие за реми.
14.4. Не се разрешава отлагането на партии.
14.5. Записването на ходовете е задължително през цялата партия.
14.6. Не се разрешава предварително записване на ходовете, освен в случай на рекламация по чл. 9.2 и 9.3 от Правилника за шахматната игра.
14.7. Член 10.2 от Правилника за шахматната игра не се прилага при тази игрова контрола.
14.8. След завършване на партията, състезателките предават на съдията оригиналните бланки, подписани от двете състезателки.
14.9. Забранено е да се правят анализи в игралната зала.
14.10. Тютюнопушенето в игралната зала е абсолютно забранено.
14.11. Състезателките, които са завършили своите партии се считат за зрители и не им се разрешава да остават в игралното поле.
14.12. На състезателките е забранено , без разрешение от съдията, да носят мобилни телефони или други електронни средства за комуникация в зоната на състезанието , освен ако не са напълно изключени. Ако подобно средство произведе звук, състезателката губи партията. Противничката ще спечели, освен ако не може да обяви мат с произволна серия от правомерни ходове, тогава ще получи половин точка.
14.13. На състезателките се забранява да напускат „зоната на състезанието” без разрешение на съдията. Зоната на състезанието включва залата за игра, в която се провежда, мястото за пушене и тоалетните помещения.
14.14. Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само в първите 15 минути.
14.15. Всички състезателки са запознати с регламента и се задължават да го спазват.

Главен съдия: ……………….......................................
(Венцислав Инкьов , ФИДЕ съдия )

 


About us | Contact us | Terms and conditions | Chess tournaments | Chess games

© 2003-2022 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.